ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • “Two-Stage Flexor Tendon Reconstruction in Zone II Using a Silicone Rod and a Pedicled Intrasynovial Graft”

Beris AE, Darlis NA, Korompilias AV, Vekris MD, Mitsionis GI, Soucacos PN.

Journal of Hand Surgery, American Edition, Vol 28(4): 652-660, 2003.

 • “Ipsilateral Radial Shaft, Head and Medial Epicondyle Fractures”

Darlis NA, Kotsovolos ES, Zalavras CG, Mavrodindidis AN.

Journal of Orthopaedic Trauma, Vol 18(4):238-240, 2004.

 • “Two-Stage Flexor Tendon Reconstruction in Zone 2 of the Hand in Children”

Darlis NA, Beris AE, Korompilias AV, Vekris MD, Mitsionis GI, Soucacos PN.

Journal of Paediatric Orthopaedics, American Volume, 25(3):382-6, May-Jun 2005.

 • “Soft Tissue Mass in the Proximal Forearm of a 17-Yeard Old Woman”

Darlis NA, Korompilias AV, Skopelitou AS, Petropoulou KA, Soucacos PN.

Clinical Orthopaedics and Related Research, Vol 437:265-270, Aug 2005.

 • “Partial Scapholunate Ligament Injuries Treated with Thermal Shrinkage”

Darlis NA, Weiser RW, Sotereanos DG.

Journal of Hand Surgery, American Edition, Vol 30(5): 908-914, 2005.

 • “Step-cut distal ulnar shortening osteotomy”

Darlis NA, Kaufmann RW, Sotereanos DG.

Journal of Hand Surgery, American Edition, Vol 30(5): 943-948, 2005.

 • “Arthroscopic TFCC Debridement Using Radiofrequency Probes”

Darlis NA, Weiser RW, Sotereanos DG.

Journal of Hand Surgery, British Edition, Vol 30(6): 638-642, 2005.

 • “Vein Wrapping for Recurrent Compression Neuropathies”

Darlis NA, Sotereanos DG.

Hand Clinics, 2005 (accepted).

 • “Distal Biceps Tendon Reconstruction in Chronic Ruptures”

Darlis NA, Sotereanos DG.

Journal of Shoulder and Elbow Surgery Vol 15(6):709-15, 2006.

 • “Surgical Treatment of Post-traumatic Elbow Contractures in Adolescent Patients”

Darlis NA, Kaufmann RW, Sotereanos DG.

Journal of Shoulder and Elbow Surgery, Vol 15(5):614-9, 2006.

 • “A New Capsular-Based Vascularized Distal Radius Graft for Proximal Pole Scaphoid Pseudathrosis”

Sotereanos DG, Darlis NA, Dailiana ZH, Sarris IK, Malizos KN.

Journal of Hand Surgery, American Edition , Vol 31(4): 580-587, 2006.

 • “Arthroscopic Debridement and Closed Pinning for Chronic Dynamic Scapholunate Instability”

Darlis NA, Kaufmann RW, Giannoulis FS, Sotereanos DG.

Journal of Hand Surgery, American Edition, Vol 31(3): 418-424, 2006.

 • Reply, Letter to the editor

Darlis NA, Sotereanos DG.

Journal of Hand Surgery, British Edition, Vol31(4): 458-9, 2006.

 • “Autologous Iliac Crest Bone Graft Versus Demineralized Bone Matrix Allograft for Intercarpal Fusions”

Darlis NA, Wurth TR, Kaufmann RW, Sotereanos DG.

Journal of Hand Surgery, British Edition (submitted).

 • “Unstable Fracture-Dislocations of the Elbow”

Sotereanos DG, Darlis NA, Wright TW, Goitz RJ, King GJ.

Instructional Course Lectures, AAOS, Vol 56: 369- 376, 2007.

 • “Effects of Radiofrequency Probe Application on Irrigation Fluid Temperature in the Wrist Joint”

Sotereanos DG, Darlis NA, Kokkalis ZT, Zanaros G, Altman GT, Miller MC.

Journal of Hand Surgery, American Edition, J Hand Surg, Vol. 34A:1832-1837, 2009.

 • “Targeting the necrotic lesion of the femoral head at the transfer of free vascularized fibular graft”

Beris AE, Kostopoulos BK, Korobilias AB, Darlis NA, Soucacos PN.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 51(4): 387-393, 2000.

 • “Custom-made total elbow arthroplasty for the treatment of a supracondylal fracture non-union with significant bone loss”

Darlis NA, Vekris MD, Tokis AV, Beris AE, Soucacos PN.

Apopsi,1:9-11, Mar 2002.

PUBLISHED ABSTRACTS

 • “Radial head fractures fixation using the Herbert differential pitch screw”

Darlis NA, Kostis SG, Korobilias AB, Kostas I, Beris AE, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, 83-B:199, 2001.

 • “Two–stage flexor tendon reconstruction in zone II using a silicone rod and a pedicled intrasynovial graft (the modified Paneva technique)”

Darlis NA, Beris AE, Korompilias AV, Vekris MD, Mitsionis GI, Soucacos PN.

The Journal of Hand Surgery, 28B, S1, 53, 2003.

 • “Two stage flexor tendon reconstruction in zone II using silicone rods in children”

Darlis NA, Beris AE, Korobilias AB, Vekris MD, Mitsionis GI, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 85B, S3:224, 2004.

 • “Alterations in carpal geometry in scaphoid non-union”

Darlis NA, Chouliaras VTh, Afendras GD, Mavrodondidis AN, Mitsionis GI, Beris AE, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 85B, S3:219, 2004.

 • “Digital ray reconstruction through distraction osteogenesis lengthening”

Vekris MD, Darlis NA, Beris AE, Mitsionis GI, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 85B, S3:219-220, 2004.

 • “Radial nerve palsy following humerus fractures”

Korompilias AV, Chouliaras VTh, Beris AE, Mitsionis GI, Vekris MD, Darlis NA, Koulouvaris PS, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 85B, S3:225, 2004.

 • “Analysis of fifty consequetive  free flaps. Experience of an Orthopaedic Microsurgical Team”

Korompilias AV, Aphendras G, Beris AE, Vekris MD, Mitsionis G, Darlis NA, Kalos N, Sioros V, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, S2: 158-159, 2004.

 • “Long-standing asymptomatic scaphoid non-union”

Darlis NA, Tokis AB, Kordalis NV, Mavrodontidis AN, Mitsionis GI, Beris AE., Mavrodontidis AN, Mitsionis GI, Beris AE.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, S2: 166, 2004.

 • “Incidence of complex hand injuries”

Darlis NA, Vekris MD, Kontogeorgakos VA, Panoulas VF, Korompilias AV, Beris AE.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, S2: 187, 2004.

 • “The use of Dynamic Extensor Splints in the treatment of open injuries of the extensor tendons in zones III toV of the hand”

Darlis NA, Afendras GD, Sioros VS, Stafilas KS, Vekris MD, Korompilias AV, Beris AE.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, S2: 188, 2004.

 • “Arterial injuries of the upper extremity”

Korompilias AV, Chouliaras VTh, Beris AE, Mitsionis GI, Vekris MD, Darlis NA, Afendras GD, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, S2: 188, 2004.

 • “Elbow reanimation via latissimus dorsi transfer in late cases of brachial plexus palsy (preliminary results)”

Vekris MD, Afendras GD, Darlis NA, Korombilias AV, Beris AE, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 85B, S3:223, 2004.

 • “Carpal geometry in scaphoid non-union with early arthritis”

Darlis NA, Chouliaras VTh., Afendras GD, Mavrodondidis AN, Mitsionis GI, Beris AE.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, 238, 2004.

 • “Two stage flexor tendon reconstruction in zone II using silicone rods in children”

Darlis NA, Beris AE, Korompilias AV, Vekris MD, Mitsionis GI, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, 256, 2004.

 • “Digital ray reconstruction through distraction osteogenesis lengthening”

Vekris MD, Darlis NA, Beris AE, Mitsionis GI, Kordalis NV, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, 257, 2004.

 • “CT scan measurements of the shoulder to evaluate the evolution and effect of surgery in obstetrical brachial plexus palsy”

Vekris MD, Terzis JK, Okajima S, Beris AE, Darlis NA, Soucacos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, 294, 2004.

 • “Elbow flexion reannimation via musculocutaneous neurotization in brachial plexus palsy: preliminary results”

Vekris MD, Beris AE, Darlis NA, Korompilias AV, Soucaos PN.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 86B, 295, 2004.

 • “Dynamic extension splinting in the rehabilitation of zones III, IV and V extensor tendon repairs”

Darlis NA, Afendras GD, Sioros VS, Vekris MD, Korompilias AV, Beris AE.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 88B, 38, 2006.

 • “Distal Biceps Tendon Reconstruction in Chronic Ruptures”

Darlis NA, Sotereanos DG.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 88B, 192, 2006.

 • “Arthroscopic Debridement and Closed Pinning for Late Presenting Dynamic Scapholunate Instability”

Darlis NA, Giannoulis F, Sotereanos DG.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 91B, 94-95, 2009.

 • “Surgical treatment of post-traumatic elbow contractures in adolescent patients”

Darlis NA, Giannoulis F, Sotereanos DG.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 91B, 81-82, 2009.

 • “Autologous Iliac Crest Bone Graft Versus Demineralized Bone Matrix Allograft for Intercarpal Fusions”

Darlis NA, Giannoulis F, Wurth TW, Sotereanos DG.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 91B, 95, 2009.

 • “A New Technique For The Thumb Carpometacarcal Joint Arthroplasty: Flexor Carpi Radialis Sparing Human Allograft”

Giannoulis F, Darlis NA, Weiser RW, Sotereanos DG.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 91B, 154, 2009.

 • “Single Incision Repair With Suture Anchors For Treatment Of Distal Biceps Tendon Rupture: A 64 Cases Follow Up”

Giannoulis F, Darlis NA, Weiser RW, Sotereanos DG.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition. Vol 91B, 81, 2009.

 • “A New Method For Reconstruction Of Failed Darrach Procedure”

Giannoulis F, Darlis NA, Greenberg JA, Sotereanos DG.

The Journal of Bone and Joint Surgery, British Edition, Vol 91B, 82, 2009.

 • “Step-Cut Distal Ulna Shortening Osteotomy”

Darlis NA,  Sotereanos DG.

The Journal of Hand Surgery, European Volume, Vol 32E, S1, 93, 2007.

 • “A New Capsular Based Vascularized Distal Radius Graft for Proximal Pole Scaphoid Pseudarthrosis”

Darlis NA,  F, Dailiana Z, Sarris I, Malizos KN, Sotereanos DG

The Journal of Hand Surgery, European Volume, Vol 32E, S1, 74-75, 2007.

 • “Arthroscopic TFCC Debridement Using Radiofrequency Probes”

Darlis NA, Weiser RW, Sotereanos DG.

The Journal of Hand Surgery, European Volume, Vol 32E, S1, 92, 2007.

 • «Η χρήση της βίδας Herbert στα κατάγματα κεφαλής κερκίδας»

Δαρλής ΝΑ, Κωστής Σ, Μπερής ΑΕ, Σουκάκος ΠΝ.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 51, S2, 70-71, 2000.

 • «Ανακατασκευή καμπτήρων τενόντων στην ζωνη ΙΙ της άκρας χειρός με τη χρήση ρ;aβδων σιλικόνης και την τεχνική Paneva”

Δαρλής ΝΑ, Μπερής ΑΕ, Βεκρής ΜΔ, Κορομπίλιας ΑΒ, Μιτσιώνης ΓΙ, Κωστόπουλος ΒΚ, Σουκάκος ΠΝ.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 52, S1, 76-77, 2001.

 • «Ομόπλευρο κατάγματα διάφυσης, κεφαλής κερκίδας και έσω επικονδύλου- αναφορά περιστατικού»

Δαρλής ΝΑ, Κωτσόβολος ΗΣ, Κωστόπουλος ΒΚ, Σταφυλάς ΚΣ, Μαυροδοντίδης ΑΝ Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 52, S1, 215-216, 2001.

 • «Ενδομυικό μύξωμα σε νεαρούς ασθενείς»

Δαρλής ΝΑ, Σκοπελίτου ΑΣ, Πετροπούλου Κ, Κορομπίλιας ΑΒ, Μπερής ΑΕ, Σουκάκος ΠΝ.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 52, S1, 225-226, 2001.

 • “Άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής. Ιδανική τοποθέτηση αγγειούμενης περόνης με τη χρήση τεχνολογίας CAD-CAM και μεταλλικού στοχεύτρου”

Μπερής ΑΕ, Σουκάκος ΠΝ, Βαρτζιώτης Κ, Χαντές M, Δαρλής ΝA, Kώστας Ι., Κορομπίλιας ΑB.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 50, S, 1999.

 • «Ιδιοπαθής παροδική οστεοπόρωση του ισχίου»

Κορομπίλιας ΑΒ, Μπερής ΑΕ, Ξενάκης ΘΑ, Τόκης Α, Χαρίτος Χ, Δαρλής Ν, Παππά Σ, Σουκάκος ΠΝ.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 51, S2, 73-74, 2000.

 • «Η αρθροσκοπική διατομή των έξω καθεκτικών στοιχείων για την αντιμετώπιση του υποτροπιάζοντος υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας»

Ρώσσης Ι., Mobius U., Παπαγεωργίου Χ., Χαρίτος Χ., Δαρλής Ν., Γεωργούλης Α.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 51, S2, 110-111, 2000.

 • «Μεταφορά του έμμισχου πλατέως ραχιαίου για αποκατάσταση της κάμψης ή έκτασης του αγκώνα σε ασθενείς με παράλυση βραχιονίου πλέγματος»

Βεκρής ΜΔ, Μπερής ΑΕ, Αφένδρας Γ, Κορομπίλιας ΑΒ, Κώστας Ι, Δαρλής ΝΑ, Σουκάκος ΠΝ.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 52, S1, 62-63, 2001.

 • «Ενδοσκοπική αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα: 7 χρόνια εμπειρία»

Κωστόπουλος Β, Παπαγεωργίου ΧΔ, Δαρλής ΝΑ, Χαρίτος Χ, Γεωργούλης ΑΔ, Σουκάκος ΠΝ.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 52, S1, 74-75, 2001.

 • “Ενδοσκοπική αποκατάσταση ΡΠΧΣ με μόσχευμα ΒΡΤΒ (F.H.Fu Technique)”

Αφένδρας Γ, Δαρλής ΝΑ, Παπαδονικολάκης Α, Παπαγεωργίου ΧΔ, Μπερής ΑΕ, Γεωργούλης ΑΔ.

Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, Vol 52, S1, 134-135, 2001.